Proportioner 2000-12-17

Till hemsida

  1. Flöden och engångsbelopp
  2. Tillgångar och skulder

1 Flöden och engångsbelopp

(Kursivt inom parentes) = mina tillägg.

Kursivt = rubriker på referenser.

Dollarkurs vid omräkning 1 dollar = 8 kr.

Sida anslog 9+6 miljoner kronor till en första insats under katastrofen i Moçambique våren år 2000. 15 milj kr
Svenska staten ska satsa 250 miljoner kronor på information om fondsparande hösten år 2000. 250 milj kr
Försäkringsbolagen ska satsa 250 miljoner kronor på information om fondsparande hösten år 2000. 250 milj kr
För hela Moçambique omfattar WFP:s (FN:s World Food Program) program livsmedelsbistånd till nästan tre kvarts miljon (750 000) drabbade. Bara för denna organisation skrivas budgetarna i mångmiljonbelopp (37,1 plus 3,3 plus 2,3 miljoner - US-dollar! Fram till september i år (2000).) Lägg därtill enskilda biståndsorganisationer som hjälper ytterligare kanske hundratusen (100 000) människor.
Källa ÖC 2000-06-10sid C4 Nöden finns kvar i Moçambique.

Slutsats: 42.7 milj dollar till 750 000 människor, ung. 5.7 milj dollar till 100 000.

390 milj kr
Etiopiens försvarsbudget var 140 miljoner dollar år 1998,
Källa ÖC 2000-04-17 sid A2, Svälten inte västs fel.
1200 milj kr
Etiopiens försvarsbudget var 467 miljoner dollar år 1999,
Källa ÖC 2000-04-17 sid A2, Svälten inte västs fel.
4000 milj kr
Svenska staten ska satsa 8.6 miljarder kronor på utbygganad av bredband år 2000 och framåt. 8.6 mdr kr
Ericsson gör en vinst på 15 miljarder kronor per år. 15 mdr kr
Fyra företag ska tillsammans satsa 77 miljarder kronor på att bygga ut UMTS-nätet (för tredje generationens mobiltelefoni). Utbyggnaden ska ske under tre år (2001-2003) och täcka 99,98 % av Sveriges befolkning.
Källa: Dagens Nyheter, 2000-12-17, sid. C2.
77 mdr kr

2.Tillgångar och skulder

Premiepensionsreserven i det nya pensionssystemet har från starten 1995 till 2000 blivit 50 miljarder kronor.
Källa DN 2000-04-09 sid A4, DN Debatt, Lars Jonung: Skrota pensionsfonderna.
50 mdr kr
De svenska statsskulden 1400 miljarder kronor , år 2000 1400 mdr kr
Hela Afrikas sammanlagda skuld till utländska långivare är 350 miljarder dollar, år 2000. 7400 mdr kr


Tillbaka till hemsida, början av sidan.