Ökande produktion, minskande sysselsättning

Antal anställda i svensk industri och produktionsvolym index (1980 = 100) för åren 1978-1996.

Källa: STATISTISK ÅRSBOK för Sverige", årgång 1986, 1991, 1996, 1998 från Statistiska Centralbyrån.

Se även Lars Ingelstams bok "Ekonomi för en ny tid", sid 147.