Hem -> Senaste uppdatering

EKONOMISKA KRETSLOPP

Senaste uppdatering

2005-10-26ECF Java program 2.8.1, källor/sänkor med givna flöden. Users manual, Sources
2005-11-19ECF Java program 2.8.3, fel rättade, ny struktur på modellfiler *.xml Users manual, ECF program
2006-10-17ECF Java program 2.9.7.4 Users manual, ECF program

Pågående arbete

ECF-programmet kompletteras med dynamiska komponenter framåt våren 2006.

Kommande arbete

Del 1, Statiska modeller:

  1. Utlandet med växelkurser, finanssektor.
  2. Reala flöden: arbetskraft, varor och tjänster.
  3. Aktiemarknaden.
  4. Pensionssparandet.
  5. Riksbank med penningutgivning och utlåning till affärsbanker.

Del 2: Dynamiska modeller:

  1. Sparande/upplåning.
  2. Investeringarnas beroende av kapitalstock, produktionsvolym etc.
  3. Enkel investeringsmodell.
  4. Grundläggande principer för dynamiska system.
  5. Modeller och teori för mer komplexa system.

När detta är gjort så finns de viktigaste så kallade marknaderna med i modellen (kapitalmarknad, valutamarknad, aktiemarknad). Då är det dags att jämföra med vad som gjorts av andra inom ekonomiskt modellbygge. Lars Ingelstam och Robert Grubbström vid Linköpings universitet har gett mig tips på författare. Konjunkturinstitutet har sin modell KOSMOS och danska statistiska centralbyrån har modellen ADAM.

Detta är en grova modeller, de kan senare förfinas med:
1. Införande av olika slags varor (Jordbruk, Industri, Byggnadsverksamhet, Tjänster, Råvaror, Energi).
2. Efterfrågemodeller.
3. Uppdelning av offentlig sektor i stat, kommuner och socialförsäkringssektor.
4. Fler kategorier arbetande (olika utbildningar, branscher).
5. Olika slags offentlig produktion (vård, utbildning, transporter och energi).
6. Konkurrens mellan olika företag i samma bransch, importkonkurrens.
7. Flytt av företag utomlands.
8. Produktion i privat regi av vård, utbildning, transporter och energi.

Till allt detta behövs ytterligare sammanställning av statistik.

Konkreta problem att undersöka finns som tillägg till förslaget på examensarbete.

Historia

1996-02-16Projektbeskrivning formulerad
Hösten 1996Modell 1 utarbetad. Flera debattartiklar som bygger på dess resultat publicerade i Östgöta Correspondenten
1997-10-15Första hemsidan på Internet
1999-05-23Rapport "Ekonomiska kretslopp" klar med 12 kapitel
2004-02-05En första version av ett javaprogram har publicerats.