Modell 1

beskriver en sluten ekonomi. Jag kallar den "Ekonomiskt kretslopp med offentlig sektor". Den är nu ganska gammal, avslutad i februari 1997. Slutsatserna gäller i huvudsak fortfarande men bör kompletteras med effekterna av företagens vinster och utrikeshandeln. Se vidare "Ekonomiska kretslopp" i separat rapport.

Modell1 beskrivs i följande dokument.

modell1