Home -> Lars Olert

 
Jag är civilingenjör, teknisk fysik vid KTH i Stockholm, har
jobbat på Stal Laval Apparat AB och ASEA Metallurgi och bl.a. simulerat processer i stålverk. Nu arbetar jag på SAAB i Linköping med metodik för flygutprovning och har gjort simuleringar på luftsystem till JAS 39 Gripen.

Sedan jag läst 20 p nationalekonomi vid Linköpings universitet
har jag funderat över nationalekonomiska sammanhang och över hur vi skall kunna bekämpa arbetslösheten. Med hjälp av matematiska modeller har jag lyckats att visa samband som kan förvåna många men som andra anat sedan länge.

Du kan nå mig på följande adress:

Lars Olert, Tuvgatan 51, 589 57 Linköping.

tel 013-15 10 08, e-post