Till hemsida 1999-01-11

SIF Sektion 6 Saab, Linköping
SIF-klubben, Linköping
SIF Östergötland
SIF-kongressen

Motion om ägarinflytande

Det fackliga arbetssättet bygger på synen att det finns två parter på arbetsmarknaden, anställda och arbetsgivare. Nu har vi visserligen arbetstagarrepresentanter i företagens styrelser. Inställningen har ändå varit att man inte kan sitta på två stolar.

Det har tills nyligen rått en balans mellan företag och fackförbund som nu håller på att förändras. Företagens ägare är inte längre baserade i Sverige och målsättningen för ägandet håller på att förändras. Lennart Nyström, ekonom på SIF, skriver i en rapport "Ägaraktivismen, ett hot mot jobben", 1997-03-11:

"Med början under 1995 men med särskilt stor aktivitet under 1996 har i stort sett alla s.k. institutionella ägare på Stockholms Fondbörs (Folksam saknas t.ex. ännu) utformat ägarriktlinjer, ägarpolicies eller ägarstyrningspolicies för sitt agerande i de bolag där de äger aktier. … Innebörden av dokumenten är att institutionerna (aktiefonder, försäkringsbolag, och AP-fonden blir mer aktiva som ägare. Det innebär inte att de blir industriella ägare utan snarare att det är en ägaraktivism som ser dagens ljus.

Industriella ägare är sådana som lägger sig i de ägda bolagens verksamhetsutveckling med sikte på att denna ska bli bättre. …

Ägaraktivism handlar tvärtom om att ägarna vill ha ut så mycket som möjligt för egen del ur bolagen och lämna kvar minsta möjliga resurser i dem. Ägaraktivism har kommit in med det internationella kapitalet men genomsyrar nu många svenska institutioner."

Det kan inte vara rimligt i att allt från världsekonomin till våra pensioner står och faller med hur opersonliga ägare agerar. Det är till och med så illa att våra pensionspengar förräntas snabbast och bäst om de satsas på branscher där flest avskedas så att arbetslösheten ökar.

SIF som äger konfliktfonder och andra tillgångar placerade i aktier och fonder borde använda sitt ägande till att även utöva inflytande i de anställdas och bolagens intresse. SIF bör agera som en industriell ägare med sikte på bolagens stabilitet, långsiktiga utveckling och de anställdas trygghet. Vi får inte agera som ägaraktivister för att maximera våra finansiella tillgångar och samtidigt medverka till att våra medlemmar blir arbetslösa.

Jag föreslår därför att:

Lars Olert