Kö till korvkiosken 1998-05-09

Till hemsida

(Publicerad i Östgöta Correspondenten 1998-05-04 med rubriken "Utan skatter färre korvar")

Det är kö utanför korvkiosken. Varannan kund får sin försörjning av skattemedel. De jobbar på kommunen, lasarettet, universitetet, Saab eller är pensionärer.

Antag att vi avskaffade alla skatter. Då skulle varannan kund i korvkön försvinna. De som är kvar skulle inte köpa två korvar.

Slutsats: Vi skulle tillverka hälften så mycket korv här i landet. Vi skulle behöva stänga skolorna, sjukvården, universitetet och Saab. Hälften av befolkningen skulle svälta.


Kommentar:

Saab i Linköping har sålt sina militära flygplan till i huvudsak Försvarets Materielverk (FMV). Försvarets inköp finansieras av skattemedel.

Det första påståendet om att den offentliga servicen skulle försvinna belyses i kapitel 4, bild 4.1:1, av min modellbeskrivning.

Det andra påståendet att efterfrågan från den privata sektorn skulle halveras är en förenkling men fullt rimligt. Man kan naturligtvis tänka sig att de som fortfarande har inkomster köper lyxigare bilar eller bygger större hus. Då anställs fler i privat sektor (industrin). Skolor och sjukvård får man också bekosta privat och då får lärare och sjuksköterskor jobb.

Som framgår av kapitel 4 så är ingen fördelning på förhand given eller bestämd av några ekonomiska lagar. Det är helt en fråga om ekonomisk politik. Se även kapitel 9 om separerade kretlopp.

Min insändare kan verka extrem, men i Ryssland är scenariot nästan verklighet. För en tid sedan rapporterades att man fick in endast 60 procent av de nödvändiga skatteintäkterna. Det är väl känt att folk jobbar ändå utan att få ut lön på många månder.