Ekonomiska kretslopp

Innehåll

2005-10-26

Till hemsida


Del 1. Statiska modeller

Titelsida
1Inledning
2 Grundläggande principer
3Input-Output-modeller
4Beräkningsexempel med svenskt ekonomiskt system, Modell S1
5Investeringar, export och import, Modell S2
6Läroböckernas ekonomiska kretslopp
7Olika hushåll, företagens vinster, Modell S3
8Simuleringsresultat med ekonomiskt kretslopp S3
Företagens vinster, skatterna, tillväxten.
9Separerade kretslopp, Modell S3
---

Äldre dynamisk modell som kommer att ersättas:

10Varuflöden, produktivitet och priser
Full sysselsättning, Modell D1
11Finansiell sektor, räntor, Modell D1
12Ekonomiskt kretslopp D1
Varuskatter, arbetsgivaravgifter, bidrag, avgifter

Part 2. Dynamic Models

(Endast på engelska till vidare. Mycket är skrivet men inget är slutgiltigt.)

 Title page
1Introduction
2Basic principles (incomplete)
3Simple integrators (empty)
4A simple production system
5 Payment flows and sector strategies
6Household free strategies
7 Household model strategies (incomplete)
8The role of investments
9Producer free strategies
10Producer model strategies (empty)
11Financial sector and shares (empty)
---

Part 3. ECF model building and simulation program

(Endast på engelska.)

0Introduction to ECF program
1Main Window
2Menus
3Units
4Time Axis
5Flows
6 Flow Balances  
7Layers
Flow splitter
9Price relations
10Submodels
11Processes
12Sources


Bilagor

A1Ordlista
A2Reglersystem, Grundläggande teori